Upphandling

Vi kontaktar ledande banker och finansbolag och konkurrensutsätter era villkor. Vi jämför de olika erbjudandena och går noggrant igenom samtliga kreditvillkor. Vi kontaktar aldrig befintlig bank utan att rådgöra med er.