Information

Vi hämtar in information om era krediter från befintlig bank, UC och offentliga register. Noteras bör att informationsinhämtningen inte påverkar er kreditvärdighet.