Information

Vi hämtar in information om era krediter från befintlig bank, UC och offentliga register. Noteras bör att informationsinhämtningen inte påverkar er kreditvärdighet.

Analys

Vi analyserar både ert företag och era befintliga lån och krediter. Analysen visar vilka räntenivåer ni förtjänar, samt vilket förhandlingsutrymme som finns utifrån nuvarande ränteläge

Upphandling

Vi kontaktar ledande banker och finansbolag och konkurrensutsätter era villkor. Vi jämför de olika erbjudandena och går noggrant igenom samtliga kreditvillkor. Vi kontaktar aldrig befintlig bank utan att rådgöra med er.

Erbjudande

Vi går igenom bankernas erbjudanden och presenterar dessa för er.Det är dock alltid ni själva som väljer hur ni önskar gå vidare. Vi tecknar aldrig några kreditavtal för er räkning.

Besparing

Vi har som målsättning att er besparing skall bli så stor som möjligt. Ju bättre villkor ni erhåller – desto bättre blir ersättningen till oss. Ni kan alltså vara säkra på att vi kommer att göra allt vi kan för att sänka era kostnader!