Vår Process

Information

Vi hämtar in all information om era nuvarande försäkringar från försäkringsbolagen. Noteras bör att informationsinhämtningen inte påverkar er nuvarande lösning.

Analys

Vi analyserar er verksamhet, era risker och behov samtidigt som vi tar hänsyn till era önskemål. Analysen visar vilka risker ert företag behöver försäkra samt ligger till grund för vårt förfrågningsunderlag som skickas till försäkringsbolagen.

Upphandling

Som fristående rådgivare kontaktar vi försäkringsbolagen och hämtar in villkor och priser utifrån tidigare gjord analys. Vi jämför de olika försäkringsbolagens erbjudanden och går noggrant igenom samtliga villkor. Vi kontaktar aldrig befintligt försäkringsbolag utan att rådgöra med er.
Erbjudande

Vi går igenom försäkringsbolagens erbjudanden och presenterar dessa för er. Det är dock alltid ni själva som väljer hur ni önskar gå vidare. Vi tecknar aldrig några försäkringsavtal för er räkning utan en noggrann genomgång tillsammans med er som kund. Vi har som målsättning att ta fram de bästa villkoren för just er verksamhet till lägsta möjliga pris. Inte sällan sänker vi även kostnaderna samtidigt som vi förbättrar försäkringsvillkoren för våra kunder.

 

 

Certifieringar

Klagomålsansvarig:
 
Truls Klasén
040-6311701

Se även Allmänna Leveransvillkor