OM ADVISERA

Betalar ni rätt pris för rätt tjänst?

Alla företag bör med jämna mellanrum se över sina levarantörsvillkor. Oavsett om det gäller Telefoni, Banktjänster och Lån, Försäkringar eller Telefoni & IT-tjänster. Vi har flera års erfarenhet av att hjälpa företag och kunder till sänkta kostnader och bättre lösningar och våra analyser visar att små- och medelstora företag ofta ligger kvar i sämre avtal än nödvändigt eftersom få har tid eller kunskap kring att se över sina villkor.

Advisera hjälper företag att konkurrensutsätta sina villkor hos de olika leverantörerna. Vi gör en fullständig analys kring era behov och presenterar och erbjuder därefter enkla lösningar som gör att ni sparar såväl tid som pengar i verksamheten.
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Vår Process

Information

Vi hämtar in information om era befintliga avtal & villkor för att skapa oss en en fullständig och tydlig bild över er nuvarande situation.

Analys & Behovsanalys

Vi är övertygade om att ni skall fortsätta att lägga tid på er verksamhet och det ert företag gör bäst! Överlämna jobbet till oss, så optimerar vi den bästa lösningen till er som kund.

Erbjudande

Baserat på gjord behovsanalys tar vi fram ett skräddarsytt erbjudande till er.

Implementering

Att byta leverantör är idag väldigt enkelt. Vid mer komplexa lösningar finns både vi och vår samarbetspartner tillgängliga för implementering. Vi har som målsättning att ni skall kunna sänka era kostnader och samtidigt erhålla likvärdig eller förbättrad funktionalitet.

BÖRJA RESAN MOT ER NYA LÖSNING IDAG