Omförhandlade avtal
Sparade Kronor
Antal anställda