Varför ska ni

konkurrensutsätta era lån?

Bankerna har ingen skyldighet att justera räntan till låntagarens fördel. Små- och medelstora företag betalar ofta en oskäligt hög ränta på sina krediter jämfört med vad som är motiverat. För att uppnå konkurrenskraftiga villkor krävs det som med mycket annat en aktiv och stark förhandlingspart. Vi är övertygade om att ni allokerar er tid bäst genom att fortsätta lägga den på att utveckla er kärnverksamhet.

Alla företag bör med jämna mellanrum se över sina räntevillkor. Bankerna tar idag ut höga räntemarginaler framförallt på små- och medelstora företag eftersom få väljer att konkurrensutsätta sin bank.

Advisera hjälper företag att konkurrensutsätta sina räntevillkor genom att först analysera vilka räntevillkor företaget förtjänar och därefter erbjuda enkla lösningar till att förbättra räntevillkoren.

Processen är enkel och vi hjälper även er som inte vill eller kan byta bank.

Kontakta oss redan idag!

Vår Process

Information

Vi hämtar in information om era krediter från befintlig bank, UC och offentliga register. Noteras bör att informationsinhämtningen inte påverkar er kreditvärdighet.

Analys

Vi analyserar både ert företag och era befintliga lån och krediter. Analysen visar vilka räntenivåer ni förtjänar, samt vilket förhandlingsutrymme som finns utifrån nuvarande ränteläge

Upphandling

Vi kontaktar ledande banker och finansbolag och konkurrensutsätter era villkor. Vi jämför de olika erbjudandena och går noggrant igenom samtliga kreditvillkor. Vi kontaktar aldrig befintlig bank utan att rådgöra med er.

Erbjudande

Vi går igenom bankernas erbjudanden och presenterar dessa för er.Det är dock alltid ni själva som väljer hur ni önskar gå vidare. Vi tecknar aldrig några kreditavtal för er räkning.

Besparing

Vi har som målsättning att er besparing skall bli så stor som möjligt. Ju bättre villkor ni erhåller – desto bättre blir ersättningen till oss.  Ni kan alltså vara säkra på att vi kommer att göra allt vi kan för att sänka era kostnader!

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

“"När Advisera tog kontakt med oss för att göra en kostnadsfri utvärdering av våra räntevillkor fick jag fram att mitt företag förtjänade en mycket lägre ränta.
Vi sänkte våra räntor med över 2 procentenheter!””

Anders MalmstenVD, Smekano Maskinfirma AB