Företagsförsäkring

Företagförsäkring

Varför ska ni se över era företagsförsäkringar?

Företag exponeras kontinuerligt mot allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen. Oavsett bransch erbjuder Advisera försäkringslösningar där ni företagare i alla lägen kan känna er trygga med att ha en partner som står vid er sida i alla väder.

Då försäkringsbolagen inte har någon skyldighet att uppdatera er försäkring i takt med att behovet ändras ligger detta idag på den enskilda kunden. Med anledning av detta märker vi väldigt ofta att små- och medelstora företag ofta ligger fel försäkrade och i många fall även betalar för mycket för sin befintliga försäkring. Med anledning av detta anser vi att alla företag med jämna mellanrum bör se över sitt försäkringsskydd.

Advisera är som oberoende aktör en stark och aktiv förhandlingspart gentemot försäkringsbolaget för att få konkurrenskraftiga villkor och priser. Vi är övertygade om att ni som företagare allokerar er tid bäst genom att fortsätta lägga den på att utveckla er kärnverksamhet. Låt oss ta dialogen med försäkringsbolagen, så lovar vi att göra allt vi kan för att förbättra er försäkringslösning.

Kontakta oss redan idag!